МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

  Анна Заїченко (Бердянськ, Україна) |    Скачать статью

Основні завдання методичної роботи випливають із Закону України "Про освіту" , Положення про методичну роботу та інших документів, які стосуються проблем розбудови вітчизняної освіти. Учительська професія − одна із тих професій, які вимагають постійного удосконалення. Адже об'єктом, на який спрямовуються зусилля педагога, є підростаюча людина, яка як системне утворення за своєю складністю перевершує будь-який механізм, будь-коли створений людськими руками. Швидкий розвиток науки, поява новітніх виробничих технологій, нові вимоги до фахівця будь-якої галузі виробництва формують те соціальне замовлення суспільства освіті, яке вимагає нових підходів до процесів навчання, виховання та розвитку особистості. Щоб відповідати цим вимогам, кожному педагогу необхідно постійно удосконалювати свою педагогічну майстерність, збагачувати свій методичний арсенал [3, с. 78-80].