СУЧАСНА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  Анна Жовновська (Бердянськ, Україна) |    Скачать статью

Наслідком бурхливого розвитку інформатизації суспільства,постійного зниження вартості послуг на використання глобальної мережі Internet та суттєве поглиблення процесів упровадження інформаційних технологій в освітню практику стала поява дистанційного навчання як найбільш перспективної, гуманістичної, інтегральної і орієнтованої на індивідуалізацію форми освітнього процесу.