КОМУНІКАТИВНІ ДЕВІАЦІЇ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ

  Юлія Вандишева (Миколаїв, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. На сьогоднішній день,у час стрімкого розквіту та розвитку суспільства незмінним залишається спілкування, яке є однією з найважливіших потреб кожної особистості. Воно слугує своєрідним «містком» між людьми, що об’єднує їх за інтересами, навичками та здібностями, допомагає при передачі досвіду минулих поколінь та засвоєння нових інформаційних технологій. Саме за допомогою реалізації права «на свободу спілкування», кожен громадянин розвивається та розкривається, як особистість, стає індивідуальністю. Проте, на сьогоднішній день з швидкоплинністю розвитку технологій ХХІ ст. люди часто забувають про даний «пункт» свого існування. Таким чином на другий план відводяться основні групи первинних цінностей: спілкування, дружби, кохання, поваги та ін. Всі ці події обумовлюються появою такого явища, як комунікативні девіації. Ф.С. Бацевич виділяє першопричини комунікативних невдач: комунікативні девіації, спричинені адресантом; комунікативні девіації, спричинені процесом комунікації (контактом) [6]. Дані комунікативні невдачі у своєму фактичному прояві можна віднести до девіантної поведінки, поширенню якої, згідно з науковцем Д. Л. Виговським сприяють: відсутність розмежованих соціальних орієнтирів в суспільному житті, наполеглива, агресивна реклама аморального способу життя в засобах масової інформації, недостатня акцентуація на соціально-виховних програмах в процесі навчання молоді, як у школі, так і вдома, активна стрімка діяльність у бік зміни соціальних орієнтирів та цінностей, пропаганда соціального відчуження представників молоді та занурення їх у віртуальний світ. Ці, та багато інших факторів вкрай негативно впливають на розвиток покоління українців і сприяють формуванню нової егіди – комунікативних девіантів [2, с. 346]. Саме за вищеперерахованих обставин, дана тема є актуальною та потребує детального вивчення.