ПЕДАГОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СМАКУ ПІДЛІТКІВ

  Юлія Харченко (Мелітополь, Україна) |    Скачать статью

У сьогоденних умовах розвитку суспільства дедалі більшої актуальності набуває потреба у гармонійно розвинених особистостях, у зв’язку з цим підвищуються вимоги щодо рівня освіченості людини загалом. Головна роль у досягненні всебічного розвитку особистості належить загальноосвітній школі, покликаної здійснювати масове музичне виховання учнів. Основною метою музичного виховання у сучасній школі є формування музичної культури, складовим компонентом якої є наявність у дітей художнього смаку. Значного впливу на формування художнього смаку учнів підліткового віку має зовнішнє середовище, а саме засоби масової комунікації, через які розпоширюються пануючі в суспільстві погляди й уподобання. При відсутності цілеспрямованого впливу смакові переваги учнів формуються спонтанно, найчастіше у межах масової культури. У зв’язку з цим спостерігається протиріччя між необхідністю виховувати учнів на високохудожніх зразках вітчизняної і зарубіжної музичної культури і тим музичної середовищем, яке оточує підлітка в повсякденному житті, впливаючи на формування його музичних смаків і уподобань.