МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ РОЗЛАДНАННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

  Євгеній Реуцький (Київ, Україна) |    Скачать статью

Методи вимірювання характеристик випадкових процесів знайшли широке застосування при рішенні наукових завдань теорії надійності, в технічній діагностиці, в експлуатації автоматизованих систем управління технологічним процесами. Разом з цим велика кількість проблем контролю функціонування інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) в різних прикладних областях зводиться до визначення зміни властивостей, тобто розладнання характеристик досліджуваних об'єктів, яке сталося в невідомий момент часу [1, 5].