ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ МИКРОКРЕДИТЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.

  Шухрат Шукуров, Ҳусниддин Шербоев (Тошкент, Ўзбекистон) |    Скачать статью

Аннотация: Ушбу мақола Юртбошимиз рахномалигида амалга оширилаётган иктисодий ислохатлар жараёнида дехқон ва фермер хўжаликларини кишлокдаги хусусий тадбиркорларни, кайта ишлаш кичик корхоналарини янада ривожлантириш, уларга техника, технология ва ускуналар сотиб олиш учун микрокредитлар ажратишни кенгайтириш хақида. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни молиявий куллаб-кувватлаш борасида тижорат банклар кредитлаш хажмларининг усиши ички бозорни истеъмол товарлари билан тулдириш ва аҳоли бандлигини оширишга сезиларли хисса кўшмокда.