ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Е-МЕДИЦИНИ У ПРОЦЕСАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

  Іван Фуртак, Софія Кащевська, Роман Грицко, Анастасія Фуртак, Андрій Фуртак, Іван Фуртак, Ірина Паробецька (Львів, Україна) |    Скачать статью

Трансформаційні процеси українського суспільства зумовлюють потребу реформування національної системи охорони здоров`я[1-4]. Метою реформ у системі охорони здоров’я повинно бути підвищення якості та ефективності медичної допомоги. Це завдання є актуальним для вітчизняної системи охорони здоров’я, у якій до цього часу не подолано розриву між якістю медичних послуг та видатками на її фінансування. Зогляду на сучасні реалії українського суспільства – загострення соціально-економічних проблем, демографічні проблеми – потребує удосконалення мотиваційний механізм у державному управлінні сферою охорони здоров`я. Електронна медиц́ина - діяльність з використанням електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони здоров’я та забезпечення оперативного доступу медичних працівників та пацієнтів до них. Е-медицина є відносно новим терміном охорони здоров'я за підтримки електронних процесів і комунікацій, що почало набувати розповсюдження у світі. З 2011 року у світі визнається все більша необхідність посиленого захисту спеціалізованих ресурсів е-медицини від кібератак, що вимагає розробки більш надійної інфраструктури в області електронної медицини, яка зможе витримати зростаючі загрози. Термін е-медицина включає в себе широкий спектр послуг та систем, які знаходяться на перетині медицини,охорони здоров'я та інформаційних технологій, у тому числі[1-3]: