РОЗВИТОК ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕРОДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ СЛОБОЖАНЩИНИ

  Тетяна Мизгіна (Харків, Україна) |    Скачать статью

Історія розвитку ерозійних процесів нерозривно пов’язана з історією землеробства, яка в свою чергу пов’язана з історією заселення країни. Господарська діяльність людини, як один з факторів, що впливає на ґрунтоутворюючий процес, зіграла вирішальну роль в розвитку ерозійних процесів. Особливо це актуально для України, у якій ступінь руйнування і перетворення природного середовища більший, ніж в інших розвитих країнах світу.