BOSHLANG’ICH SINFLARDA DIDAKTIK O`YINLARDAN FOYDALANISHNING O`ZIGA XOS JIHATLARI

  Dilafro‘z Muminova, Buzaynab Kamardinova (Namangan, O'zbekiston) |    Скачать статью

Istiqlol tufayli o’z mustaqil taraqqiyot yo’lidan borayotgan Respublikamiz yoshlarini yangicha ijtimoiy muhitga tayyorlash, davr ruhida tarbiyalash - shu kunning dolzarb va ustuvor vazifalaridan biridir. Hozirgi kunda Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning taqdiri kishilarimizning ma’naviy qiyofasiga, shaxsiy barkamolligiga bog’liq. Bu vazifalarni amalga oshirish insoniy o’zaro munosabatlarda demokratik tamoyillarni ongga to’la singdirishni taqozo etadi.