ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОРФЕМІКИ ТА СЛОВОТВОРУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  Оксана Мороз (Маріуполь, Україна) |    Скачать статью

Сучасний поступ науки й техніки, фундаментальні відкриття в науці, інтенсивний розвиток інформаційних технологій, а отже, зростання інтелектуального й творчого потенціалу суспільства вимагають і від освіти глобальних зрушень. Це стосується й мовної освіти, аспектами якої переймається лінгводидактика як методика навчання мови. Саме ця наука покликана вивчати закономірності засвоєння мови, розв’язуються питання її змісту на основі лінгвістичних досліджень, вивчаються труднощі засвоєння мовного матеріалу тощо. Крім того, сучасна лінгводидактика пов’язана з такими галузями сучасних лінгвістичних знань, як когнітивна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, лінгвістика тексту. Це сприяє вдосконаленню змісту й технології навчання, ефективному використанню новітніх методів, прийомів і засобів.