ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГIЧНОÏ КОМПЕТЕНТНОСТI БАКАЛАВРIВ ІСПАНСЬКОÏ ФIЛОЛОГIÏ

  Людмила Шуппе (Одеса, Україна) |    Скачать статью

У сучасних нормативно-правових документах Ради Європи, а також основоположних державних документах (Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту»; Концепція національного виховання, Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ ст.), основна увага приділяється конструктивному вирішенню стратегічного завдання – навчити підростаюче покоління цінувати культурне різноманіття націй та етносів, жити разом без конфліктів і війн. Згідно означеного завдання значно підвищено європейські та державні вимоги до професійної підготовки фахівців із вітчизняної та зарубіжної філології, зокрема, як активних суб’єктів та організаторів культуровідповідного середовища шкільної мовної, літературної та іншомовної освіти підростаючого покоління.