ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ

  Аспірант Чеботарьова, Ірина Олексіївна ( Харків, Україна) |    Скачать статью

Одним із найактуальніших питань в усьому світі є поліпшення якості освіти. Це стосується й України – перехід на європейські стандарти вимагає зміни не лише змісту освітніх вимог, навчальних програм, а й запровадження нових підходів до управління навчальною діяльністю. Зараз перед державою стоїть завдання забезпечити освітню галузь достатньою кількістю управлінців-менеджерів, котрі здатні ефективно керувати навчальним закладом в сучасних умовах: планувати стратегію і тактику його розвитку, ухвалювати самостійні рішення, успішно здійснювати організаційну, коригувальну і контрольно-оцінювальну діяльність.