EVENT-ТЕХНОЛОГІЯЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ ТА КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ В ШКОЛІ

  Ольга Цокур (Одеса, Україна) |    Скачать статью

В умовах розвитку полікультурного суспільства сучасному вчителю необхідно вміти виявляти як самоцінність своєї особистості, так і значущість особистості кожного учня, розуміючи і приймаючи його інтереси, бажання, потреби. Вчитель іноземної мови має відзначатися прагненням до особистісно-професійної самореалізації як організатора і менеджера шкільної іншомовної освіти та соціокультурного розвитку учнів, спрямованістю на розкриття їх творчого потенціалу як основи для успішної реалізації спільної освітньої й культурно-дозвіллєвої взаємодії. Становлення особистості майбутнього вчителя іноземної мови як взірця міжкультурного спілкування та полікультурної особистості неможливе без пробудження його мотивації на творчу самореалізацію в цій професійній ролі, плідну співпрацю з учнями, що передбачає необхідність опанування ним не тільки основами педагогічної майстерності та артистизму, але й ознайомлення з новими педагогічними технологіями організації освітньо-виховного процесу. Серед останніх чільне місце займає event-технологія.