ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ З АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЗНАЧУЩИЙ ПРИКІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  Анжеліка Татарнікова (Одеса, Україна) |    Скачать статью

Орієнтація на європейські освітні цінності вимагає значних перетворень на рівні вітчизняних навчальних закладів мистецької освіти, оскільки чинники розвитку українського суспільства загалом, а також механізмів ринкової економіки сучасної культури та мистецтва, ставлять нові вимоги до якості її прикінцевих результатів. Це зумовлює перебудову змісту та переосмислення сутності професійної підготовки студентів творчого профілю підготовки, включаючи й майбутніх фахівців музичних спеціальностей, в аспекті забезпечення їх мобільності й конкурентоспроможності на ринку праці. Через це одним із перспективних напрямів їх професійної підготовки розглядається траєкторія формування у майбутніх музикантів потенціалу саморозвитку як майбутніх арт-менеджерів у сфері музичного мистецтва, зокрема шляхом формування у студентів музичних спеціальностей професійної компетентності з арт-менеджменту.