ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  Олена Нагайчук (Умань, Україна) |    Скачать статью

Сучасний стан науково-технічного розвитку суспільства та соціально-політичної ситуації в державі, особливо у зоні проведення антитерористичної операції, містять безліч небезпек, які загрожують здоров’ю та інколи навіть життю людини. За таких обставин безпека життєдіяльності людини стає першочерговим завданням, оскільки стосується сутності людського життя.