ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Ольга Лучанінова, Вікторія Марєєва (Дніпропетровськ, Україна) |    Скачать статью

Швидкий темп життя студента як особистості в умовах дефіциту часу створює напруженість, вступає в конфлікт з емоційним переживанням, що приводить до дезорганізації студента у навчальній діяльності. Час сьогодні є цінністю, і від того, наскільки правильно студент організує свою працю, залежить його подальше особистісне зростання.