ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВРАХУВАННЯ ЧИННИКІВ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ШКОЛИ

  Олексій Железняк (Одеса, Україна) |    Скачать статью

Розуміння сутності гендерного підходу як нової гуманістично орієнтованої освітньої парадигми, що базується на визнанні цінності чоловічої та жіночої особистості через долання застарілих стереотипів у розумінні їх соціальних відмінностей та наданні широких можливостей для самореалізації в усіх сферах життя і діяльності, сприяє посиленню гуманітарної складової вищої педагогічної освіти. При цьому послідовна інтеграція гендерного підходу в систему професійно-педагогічної підготовки студентів, як зазначають українські вчені (С. Віхор, Т. Дороніна, В. Кравець, О. Цокур) закономірно призводить до інституалізації нового – гендерного компонента змісту їх вищої педагогічної освіти. Засвоєння останнього відкриває нові перспективи для усвідомлення кожним випускником своїх потенційних можливостей у формуванні професійної кар’єри як педагога-гендеролога та організатора гендерної освіти учнів[3, c. 8].