ІНТЕГРАЦІЇЯ ЗНАНЬ З ДИЗАЙНУ ТА ТЕХНІЧНОГО МАЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  Ольга Гервас (Умань, Україна) |    Скачать статью

Розвиток науки XX – ХХІ ст. йде в напрямку все більш об’єктивного відображення єдності світу. Наука набуває властивостей цілісного, синтетичного, інтегрального характеру. Слово „інтеграція” у перекладі з латинської означає „поповнення”, „об’єднання в єдине ціле окремих частин”. В сучасних умовах внаслідок бурхливого розвитку кібернетики, біоніки та багатьох інших комплексних галузей знання, поняття про інтеграцію набуло поширення в різних інтеграційних системах.