МОНІТОРИНГ ТА ЕВАЛЬВАЦІЯ ОСВІТНІХ РЕФОРМ

  Алла Василюк (Київ, Україна) |    Скачать статью

В умовах формування високотехнологічного інформаційного суспільства, де якість людського капіталу набуває вирішального значення для економічного й соціального поступу країни, зростає потреба в ефективній системі освіти. Однак часто вона є предметом критичної оцінки в багатьох країнах (у тому числі й України), а також масштабних проектів щодо її реформування. Процеси освітніх змін є довготривалими, тому проектування реформи є досить складною справою, оскільки все швидко змінюється, зокрема суспільно-політичні та економічні умови. Та й з достовірністю неможливо передбачити результати самої реформи.