BOSHLANG`ICH SINF O`QUVCHILARI AQLIY RIVOJLANISHINING AHAMIYATI

  Nilufar Karimova, Dilnoza Yakubova (Наманган, Узбекистан) |    Скачать статью

O’sib kelayotgan yosh avlodning sog’lig`ini saqlash masalasi keng ma’nodagi tushuncha bo’lib o’quvchilarning charchashi – ya’ni, toliqishi va o’ta charchashining oldini olish vazifasini ham o’z ichiga oladi, bu esa birinchi navbatda o’quvchining o’ta toliqishiga yo`l qo’ymaslik bilan bog’liqdir. Bu masala maktabdagi pedagoglar va mediklar, ota – onalarning diqqat markazida turishi lozim. Maktab kasalliklari deb ataluvchi kasalliklarning oldini olish hozirgi vaqtda o’quvchilar tarbiyasi bilan shug’ullanuvchi har bir kishining asosiy vazifasidir.