АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ В РАМКАХ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ

  Ганна Алєксєєва (Бердянськ, Україна) |    Скачать статью

Актуальність. Соціально-економічні та політичні зміни в Україні висувають нові вимоги до підготовки фахівців з комп’ютерних технологій у системі вищої педагогічної освіти. Сучасна освіта повинна забезпечувати майбутнім фахівцям не тільки процес отримання систематизованих знань, умінь та навичок з метою їх ефективного використання у професійній діяльності, але й забезпечити високу ефективність навчально-пізнавальної діяльності студента. Його пізнавальна діяльність не буде вмотивованою і цілеспрямованою якщо він не займатиме активну особистісну позицію. Тому одним з основних напрямів покращення навчально-виховного процесу майбутніх інженерів-педагогів вищих навчальних закладів є активізація їх навчально-пізнавальної діяльності.