ДО ПРОБЛЕМИ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

  Надія Стефіна (Суми, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Інноваційні педагогічні інформаційно - комп’ютерні технології стають типовим явищем сучасної освітянської практики, а готовність до їх застосування - вимогою до усіх педагогів. Актуальність проблеми обумовлюється змістом сучасної реформи загальноосвітньої школи [4, 5, 6]. Педагогічні інформаційно - комп’ютерні технології мають стати інструментом, за допомогою якого вчителі могли б точно визначати шляхи реалізації своїх психолого-педагогічних та методичних завдань, отримувати нові знання у справі навчання і виховання молодших школярів.