ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТРА У КЛАСІ ВОКАЛУ

  Наталія Непотенко (Кіровоград, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Підготовка студента-вокаліста до спільної професійної діяльності з концертмейстером спирається на весь багаж педагогічних явищ, накопичених загальною педагогікою і спеціальною музичною педагогікою. Фундаментом для дослідження механізму взаємодії співака й концертмейстера та виявлення найбільш оптимальних методів реалізації спільної професійної діяльності між ними є вивчення проблеми взаємодії особистостей у контексті їх спільної професійної діяльності, а також опосередкування міжособистісних стосунків змістом цієї діяльності.