ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАВЧАЛЬНИХ МЕТЕРІАЛІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  Галина Волкова (Запоріжжя, Україна) |    Скачать статью

Стрімкий розвиток міжнародних відносин України з іншими країнами світу, розширення галузевих та наукових зв’язків зумовлюють потребу держави у висококваліфікованих спеціалістах в усіх напрямках економіки, медицини і фармації в тому числі, у фахівцях, що на належному рівні володіють іноземною мовою (ІМ), щоб самостійно та швидко встановлювати контакт з зарубіжними партнерами, плідно користуватись результатами наукових та практичних досліджень і висновків, які викладено в друкованих або віртуальних виданнях, тощо.