«РОДОВИЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 397 КК УКРАЇНИ»

  Андрій Мороз (Київ, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Питання, що стосується родового об’єкта злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи, має істотне значення для теорії кримінального права та практики. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами родового об’єкта злочину, передбаченого ст. 397 КК України на фрагментарному рівні займалися такі вчені, як: В.І. Тютюгін, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк, О.О. Дудоров та ін. Проте, до цього часу ці питання не знайшли свого належного вирішення. Мета статті полягає у дослідженні родового об’єкту злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи.