МОДЕЛЬ БОЙОВИХ ДІЙ ЛАНЧЕСТЕРА

  Олександр Різун (Кривий Ріг, Україна) |    Скачать статью

Не є таємницею, що теорія диференціальних рівнянь виникла у зв’язку з потребою людства розв’язувати численні задачі природознавства і техніки. З початку її існування, а саме кінець XVII – поч. XVIII ст., і до наших днів, виділені в окремий клас, лінійні диференціальні рівняння допомагають розв’язати широкий спектр проблем, що постійно постають перед вченими. До них відносяться проблеми математичної фізики, механіки, аеродинаміки, екології, військової справи, економіки та ін.