ІНАВГУРАЦІЙНИЙ ДИСКУРС АМЕРИКАНСЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ

  Юлія Войтенко (Київ, Україна) |    Скачать статью

Актуальність статті постає в тому, що воно є комплексним системним аналізом інавгураційного дискурсу президентів США а також засобів і мотивів, що використовуються в ньому для впливу на виборців та створення образу американця. Метою статті є визначення системи мовних засобів створення образу американця в інавгураційних промовах президентів США. Політичний дискурс – дискурс влади, специфічна форма соціальної і політичної діяльності (А.Д. Бєлова, О.Й. Шейгал, N. Fairclough, R. Wodak) – відзначається як сукупність мовленнєвих актів в політичних дискусіях та канонів громадської політики, які оформилися відповідно до існуючих традицій і перевірені досвідом (А.М. Баранов, Є.Г. Казакевич). Політичний дискурс забезпечує потребу управління народом, що відбувається через самореалізацію політика для одержання влади за підтримкою стратегій і тактик самопрезентації.