O`ZBEKISTONDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINING AMALGA OSHIRILISHI

  Komiljon Dadaxo’jayev (Наманган, Ўзбекистон) |    Скачать статью

Mustaqil davlatimiz hududida faoliyat ko`rsatib kelayotgan aholining ko`pchilik qismini yoshlar tashkil qiladi. Buni O`zbekis­ton Respublikasining Prezidenti I.A.Karimov O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 15 yilligiga bag`ishlangan tantanali marosimida “Asosiy maqsadimiz – yurtimizda ozod va farovon hayot barpo etish yo`lini qat`iyat bilan davom ettirishdir” degan mavzusida qilgan ma`ruzasida yoshlarimiz to`g`risida kel­tirilgan raqamlar ham tasdiqlaydi.