O‘SMIR SHAXSINING IJTIMOIYLASHUVNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

  N.I.Xalilova, A.Kuchkarova (Toshkent, О‘zbekiston) |    Скачать статью

“O'zbekiston butun dunyo uchun ochiq va biz sayyoramizda ro'y berayotgan jarayonlarni teran va puxta idrok etishga, demokratik qurilish, bozor munosabatlariga asoslangan xo'jalik yuritish borasida rivojlangan davlatlar to'plagan ulkan tajriba asosidagi zamonaviy sivilizatsiya yutuqlari bilan tanishish, Evropa va jahon hamjamiyatiga yanada faol qo'shilishga harakat qilamiz”[1,14].