ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  Галина Погрібняк ( Богуслав, Україна) |    Скачать статью

Сучасна ситуація в суспільстві, а також досвід управління школою підтверджують, що головний шлях розвитку системи освіти – забезпечення конкурентоспроможності кожного навчального закладу та його випускників. Основою конкурен­тоспроможності випускника є якість отриманої ним освіти.