ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ «ДЮПОН» ДЛЯ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Юлія Нікіфорчук, Ольга Сакал (Вінниця, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання для забезпечення сталого розвитку підприємств України найбільшого значення набувають дослідження поведінки основних показників діяльності підприємства. Підсумкова величина будь-якого показника залежить від безлічі факторів, тобто тих чинників, які визначають поведінку усієї системи окремого досліджуваного показника. У теперішньому часі ми маємо незлічену кількість методів дослідження ефективності діяльності суб’єктів господарської діяльності. Але при цьому дуже корисним може бути запозичення окремих закордонних методик аналізу, із врахуванням необхідних для нашої країни та підприємницької діяльності особливостей.