ОБЛІК ВИТРАТ ТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

  Юлія Нікіфорчук (Вінниця, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Однією із ключових ланок економіки України є автотранспортна промисловість, раціональне функціонування якої неможливе без забезпечення автотранспортних підприємств оперативним бухгалтерським та управлінським обліком. На сьогодні основна увага на автотранспортних підприємствах повинна бути зосереджена на оптимальній організації бухгалтерського та фінансового обліку витрат та формування собівартості, адже саме це є першою ланкою найбільш ефективного функціонування підприємства.