ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ОСНОВ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ

  Вікторія Нехай (Мелітополь, Україна) |    Скачать статью

Актуальність завдань удосконалення управління підприємством в умовах ринкових перетворень вимагає проведення досліджень з метою обґрунтування доцільності маркетингу на підприємствах України, що й зумовило мету дослідження. Завданнями для її досягнення є визначення місця маркетингу у системі управління підприємством, вплив факторів навколишнього середовища на його результативність а також визначення організаційних аспектів у процесі впровадження маркетингу, зокрема, фінансового забезпечення організації діяльності маркетингового підрозділу.