СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

  Людмила Герасимчук (Вінниця, Україна) |    Скачать статью

Зростання конкуренції, удосконалювання технологій, боротьба за споживача та якість продукції змушують підприємство по-новому розглядати весь комплекс питань управління. Змінилися й вимоги до працівника. Головним тут є визнання високої соціальної відповідальності, що лежить на всіх співробітниках організації й у першу чергу - на керівниках. Сучасна організація - це адекватна реакція на швидкі зміни,  мінливі технології та невизначеність середовища. Сучасний підхід до організації являє собою збалансоване сполучення людських цінностей, організаційних змін і безперервних адаптацій до змін зовнішнього середовища. Усе це зажадало істотних змін у принципах, методах і формах роботи з людиною в організації.   Людський потенціал, здатність керівника правильно поставити мету й ефективно розпорядитися ресурсами стають головним фактором успіху організації. На перший план висуваються проблеми управління людськими ресурсами організації.