KOREYS XAQLINING MILLIYLIGI VA MADANIYATI AKS ETGAN FRAZEOLOGIZMLARNING O’ZBEK TILIDA TALQINI

  Madinabonu Yusufjonova (Namangan, O'zbekiston) |    Скачать статью

Koreys tilining o‘ziga xos jihati uning iboralarga nihoyatda boyligidir. Koreys tilidagi iboralarning lug’aviy ma’nosi uzoq o‘tmishga borib taqaladi, bu ko‘proq xalqning turmush tarzi va urf odatlariga ham qisman bog’liq.