ШЫНЫ ӨНДІРІСІНДЕ TRACE MODE 6 SCADA- ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ

  Нұрсұлтан Нұрманов (Семей, Казахстан), Ербол Оспанов (Астана, Казахстан) |    Скачать статью

Қазіргі кезде кез-келген өндірістің технологиялық процессін автоматтандыру көкейкесті мәселе болып табылады. Бәсекелестіктің қатаң жағдайларында өндірістің күйі жөніндегі ақпараттың толықтығына және жеделдігіне қойылатын талаптар күшейеді. Бұл міндеттердің барлығын өндірісті басқарудың біртұтас интеграцияланған жүйесі аясында шешуге болады.