ВИКОРИСТАННЯ СПЛАЙН-ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ДЛЯ ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ ІНТЕНСИВНОСТІ НИЗЬКИХ СТРУМЕНІВ

  Анастасія Дмитренко (Одеса, Україна) |    Скачать статью

Вимоги до безпеки господарської, авіакосмічної та інших сфер антропогенної діяльності в нижньому двокілометровому шарі атмосфери, необхідність моніторингу рівня забруднення повітря і забезпечення захисту населення у випадках техногенних і природних катастроф, зв’язок струминної течії нижніх рівнів (СТНР) з небезпечними та стихійними гідрометеорологічними явищами роблять проблему детального вивчення режиму температурно-вітрових аномалій першочерговою. Оскільки струминні течії нижніх рівнів утворюються у різноманітних аеросиноптичних умовах, то всебічний аналіз фізичних механізмів виникнення низьких струменів та явищ різних масштабів, що передують і супроводжують СТНР, є одним з важливих етапів на шляху до розробки нових і удосконалення існуючих методів їх діагнозу і прогнозу. Метою дослідження є вивчення просторової структури низьких струменів над Україною у тепле півріччя.