СТРУКТУРА ЯКОСТЕЙ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  Ольга Петрова (Харків, Україна)  |    Скачать статью

Зміни в теоретико-методологічній моделі освіти визначили у нашому суспільстві новий концептуально-методологічний підхід до викладання навчальних дисциплін, зокрема й іноземної мови. Дослідженню базових понять сучасної освітньої парадигми присвячені численні лінгвістичні та методичні праці (Л. Кондратова, С. Орешкова, І. Зязюн, Н. Волкова, О. Котенко, А. Кузьмінський та ін.) [1]. Викладач університету є одним із провідних компонентів педагогічного процесу, тому його особистість та її складові становили предмет дослідження у лінгвометодиці. Аспекти особистості викладача ВНЗ вивчали такі науковці, як Н.М. Лосєва, І.Д. Бех, З.Н. Курлянд, С.О. Сисоєва, С.С. Якубовська та ін. [2-4]. Втім, вимоги до особистості викладача різних дисциплін вищого навчального закладу ще вимагають вивчення, що визначає актуальність даної роботи.