ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУ ЖОЛДАРЫ

  Нурбол Палымбетов (Астана, Қазақстан)  |    Скачать статью

Тәуелсіз Қазақстанның ең ұлы мерекесі – 20 жылдық ме¬рей¬тойын атап өтілді. Үлкен тарих¬тың өлшемімен қарағанда, бұл қысқа мерзім болғанымен, осы¬нау жылдардың біздің Отанымыз үшін қаншалықты күрделі, тағ¬дыр-шешті болғанын біз жақсы бі¬леміз. Елдің табыстарын арт¬ты¬руға деген ықылас пен ұмты¬лы¬с¬тың қаншалықты тәуекелді болғаны осы екі он жылда жақсы көрінді. Осы табыстарды көрсе¬ту¬дің ең үздік әдісі – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы декларациясын жариялау болып табылады. Ол егемен Қазақстанның басты жетістіктерін қазіргі және болашақ ұрпаққа көрсетіп берген аса маңызды рес¬ми, саяси-құқықтық құжат бо¬лып табылады.1990 жылдың 25 қазанында Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Қазақ КСР-інің Егемендігі туралы дек¬ларацияны қабылдап және одан бір жылдан кейін, 1991 жылдың 16 жел¬тоқ¬са¬нында ел Президенті «Қазақстан Респуб¬ли-ка¬сының Мемлекеттік тәуел¬сіздігі туралы» Конституциялық заң, Қазақ¬стан-ның 20 жылдан кейін осындай зор табыстарға қол жеткіздік. Бірақ біздің ел ауыртпа¬лық¬тың бәрін еңсере отырып, әлем¬дік қоғамдастықтың беделді мү-ше¬лерінің біріне айнала білді. Бүгінгі күні біздің мемлекетіміз тәуелсіз ел болып отыр. 20 жылдың ішінде бізде барлық мемлекеттік бас¬қа¬ру құрылымының институттары мен азаматтық қоғамның эле¬мент¬тері дамыды. Әлеуметтік-экономикалық қатынастардағы өзгерістер саяси және құқықтық жүйелердің түбе¬гей¬лі реформаларымен бірге іске асып отырды. Осының өзі Қазақ¬станның берік құқықтық жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік берді [1, 12б].