ЮРИДИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ

  Петро Коваль, Ольга Прохно, Олексій Косенко (Київ, Україна) |    Скачать статью

Тема захисту прав пацієнтів в медичній сфері є актуальною. Даний напрямок жваво обговорюється у засобах масової інформації. Натомість, про права лікаря говорять не так часто. На жаль, на сьогодні, в українському законодавстві відсутній єдиний нормативний акт, який містив би чіткий перелік прав і обов'язків безпосередніх учасників лікувального процесу. А медичному працівникові, незважаючи на значну кількість нормативно-правових актів у сфері охорони здоров'я, не завжди вдається розібратися з усіма вимогами чинного законодавства задля належного дотримання прав пацієнтів і захисту своїх прав як лікаря для врегулювання належним чином питання взаємовідносин з пацієнтом.