ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

  Антон Кітченко (Харків, Україна) |    Скачать статью

Загальновизнаним є той факт, що культура, науково-технічний рівень виробництва, ефективність економіки, добробут суспільства та соціально-економічний прогрес в цілому залежать від рівня й ефективності творчої діяльності людини. Згадування про інтелектуальну власність у різноманітних її проявах відносяться ще до XVIII та XIX століть, вперше офіційно всі права об’єднано єдиним поняттям інтелектуально власністі у статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), підписаній 14 липня 1967 року. Однак у наш час найчастіше авторів хвилює питання саме захисту його інтересів і прав щодо створеного їм твору.