ПРОБЛЕМА БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНИМИ ЗЛОЧИНАМИ В УКРАЇНІ

  Антон Карпусь (Харків, Україна)  |    Скачать статью

Кожна країна має свої закони і методи протидії злочинності, але у світі не існує ідеального методу протидії тому чи іншому виду злочинності; кожна країна має свої закони, згідно з якими вона намагається мінімізувати кількість злочинів, у тому числі й економічних, зміст яких буде розкритий у даній статті. Спочатку пропонуємо розглянути сутність та види економічної злочинності за кримінально-правовою класифікацією. Економічна злочинність є явищем, яке: - властиве будь-якій державі та виникає в результаті високоінтелектуальної злочинної діяльності осіб з метою незаконного спрямування частини економічних ресурсів на свою користь. У країнах з низьким рівнем ринкових відносин їй додатково сприяє невідповідність законодавчої бази економічним реаліям;