ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ

  Ольга Гаврилова (Харків, Україна) |    Скачать статью

Фінансова діяльність держави – одна з найважливіших сфер її діяльності, передбачених законодавством України. Ця діяльність виявляється у збиранні, розподілі та використанні потрібних державі грошових коштів. Отже,фінансова діяльність держави зумовлена необхідністю держави здійснювати розподіл та перерозподіл національного доходу. Термін “фінанси” походить від франц. finance – “обов’язкова сплата грошей”, що, у свою чергу походить від лат. finare – “закінчити, врегулювати суперечку (грошову)”. У сучасному розумінні фінансами називають систему економічних відносин, за допомогою яких створюються і розподіляються державні кошти.