ТИПИ ЗВ’ЯЗНИХ СПИСКІВ

  Маргарита Матвієнко, Мадлєна Перекопська (Слов’янськ, Україна) |    Скачать статью

ХХІ сторіччя характеризується швидким та масштабним розвитком програмної інженерії: стандартизація програмних засобів, створення зручного для користувача інтерфейсу, підвищення потужності програм. Зауважимо, що найважливішою тенденцією розвитку програмного забезпечення є неухильне збільшення саме їх потужності – програми можуть обробляти велику кількість даних, робити це швидше, надають користувачеві більше виконуваних функцій тощо. Таким чином, розробники програмного забезпечення використовують можливості, що з'являються з причин збільшення потужності комп'ютерів. Досить помітно й прагнення до інтеграції функцій програмного забезпечення. З цих позицій актуальною постає проблема раціонального використання пам’яті комп’ютера та організації швидкого доступу до даних. Для вирішення зазначеної науково-практичної проблеми програмної інженерії використовуються лінійні однозв’язні списки. Метою дослідження є визначення типів зв’язних списків, їх змістовних характеристик і сфер застосування.