ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

  С.М. Бумар, А.В. Верховодова (Харків, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні дуже гостро постає питання щодо працевлаштування молоді в сучасних умовах. На основі проведеного дослідження основною проблемою виокремлено небажання підприємств приймати на роботу випускників без досвіду практичної роботи. На основі таких обставин виникає низка проблем пов’язаних як з безробіттям, так і працевлаштування не за фахом молодих спеціалістів, але це ще не всі проблеми сьогодення. Тому метою даної статті являється вирішення проблеми працевлаштування молоді без досвіду роботи. Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній науковій літературі [1-5] не існує єдиної думки щодо безробіття молоді, так як у всіх різні погляди щодо поставленої проблеми.