НОВІТНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  Ірина Рожко (Суми, Україна) |    Скачать статью

Для успішного вирішення педагогічної проблеми розвитку музичної пам'яті молодших школярів ми вважаємо доцільним комплексне поєднання традиційних та інноваційних методів і педагогічних прийомів музичного навчання. На нашу думку, запровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, розроблення новітніх методів і педагогічних умов позитивно впливає на розвиток як загальних, так і спеціальних когнітивних процесів, що беруть участь в музичній діяльності молодшого школяра, на розвиток музичної пам'яті зокрема. Серед новітніх методів, для якнайшвидшого запам'ятовування пісні, О.Пірязєва у своєму дослідженні радить наступний ряд методів:  запропонувати школярам створити власне закінчення її словесного тексту із залученням різних фантастичних сюжетних ліній, з появою казкових істот, незвичайними подорожами у вигаданих світах;  запропонувати створити початкові та кінцеві мотиви розучуваних творів, уявляючи зміни долі героя, якби ці мотиви звучали з іншою динамікою, з темповими чи ритмічними змінами, в іншому регістрі, ритмічному чи фактурному рішенні;  запропонувати дітям створити закінчення мелодії, виконуючи різні завдання: доспівати до тоніки, заспівати плавний (поступеневий), або стрибкоподібний рух мелодії вгору або вниз [1, с. 5].