РОЗВИТОК ТОРГОВОГО ФІНАСНУВАННЯ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЕКСПОРТНОГО КРЕДИТНОГО АГЕНСТВА

  Сергій Ярошенко (Київ, Україна) |    Скачать статью

Сучасний стан банківського сектору, який супроводжується негативним впливом світової економічної кризи не дозволяє українським банкам активно задовольняти фінансові потреби експортерів (у формі кредитування) через високі комерційні та політичні ризики, а також через надвисокі процентні ставки. Все це робить українські товари менш конкурентними на світових ринках. Інструменти торгового фінансування використовуються установами банків-ського сектору України (гарантії, документарні та резервні акредитиви та ін.) в основному для фінансування імпортних операцій. І, оскільки, значні фінансові ресурси зосереджені на Заході, в таких умовах фінансування зовнішньої торгівлі завжди буде означати для України переважання імпорту над експортом. Іншими словами, розвиваючи торговельне фінансування, українські банки сприяють збільшенню торговельного дефіциту. Вітчизняні фінансові установи не мають можливості запропонувати довгострокові кредити чи гарантії експортерам. Тому українські компанії частіше не можуть запропонувати конкурентні умови постачань за рубіж.