РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У СТРУКТУРІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  Наталія (Львів, Україна) |    Скачать статью

Удосконалення механізму формування і використання коштів місцевих бюджетів є одним з найважливіших питань сьогодення, оскільки вони є фундаментом всієї бюджетної системи країни. Місцевий бюджет займає одне з провідних місць в системі функціонування економіки держави, в тому числі в формуванні фінансових ресурсів, становленні макро- та мікроекономічних показників, розвитку міждержавних відносин тощо. Водночас кошти місцевих бюджетів повинні бути сконцентровані на вирішення завдань соціальної спрямованості та безумовне дотримання соціальних норм і гарантій громадян. Бюджет як одна з ланок фінансової системи відображає виробничі процеси, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, опосередковує рух грошової маси. Тому однією з фінансових проблем сьогодення в Україні виступає забезпечення фінансових ресурсів для розвитку територій.