МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ВРОЖАЙНОСТІ

  Олена Орленко (Херсон, Україна)  |    Скачать статью

На сучасному науковому рівні науково-технічного прогресу дозволяє широко використовувати інформаційні системи в сфері науки, освіті, виробництва, бізнесу, моніторингу, консалтингових послуг тощо. Іноді термін «інформація» розуміється дуже вузько, проте реально під цим терміном слід називати все, що може бути представлене у вигляді букв, цифр і зображень. Практично всі людські знання представляються саме у такому вигляді, і вся виробнича діяльність може бути відображена й змодельована з їх допомогою. За сучасних умов під інформаційними технологіями (ІТ) розуміють систему методів і способів пошуку, збирання, накопичення, узагальнення, зберігання й обробки різноманітної інформації за допомогою застосування засобів комп’ютерної техніки [1].