ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  Катерина Кадученко (Куйбишеве, Україна) |    Скачать статью

Згідно з чинним законодавством України, інноваційна діяльність це діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів та послуг.[1] За останні роки в державі створено умови для розвитку інноваційної діяльності (сформовано основи нормативно-правової бази та механізми здійснення інноваційної політики тощо), проте, незважаючи на значний інноваційний потенціал, він слабо використовується для забезпечення економічного розвитку держави.[2, c.265]